Om H/F Øbro

HF Øbro stiftedes i 1917 og er beliggende i Kolonihaveparken/ Lersøparken mellem Ryparken station og Bispebjerg Hospital. Haveforeningen ligger på den gamle Lersøs areal, som efter tørlægning benyttedes som losseplads.

HF Øbro består af 71 haver. Kolonihaveparken/ Lersøparken er fredet, og de er gjort varige efter vedtagelsen af kolonihaveloven i 2002. Det betyder, at de kun kan nedlægges, såfremt væsentlige samfundsmæssige hensyn kan begrunde en sådan nedlæggelse. Hvis det sker, skal der tilbydes erstatningsjord.

Kolonihaver er meget attraktive – også HF Øbro med 41 på ventelisten. Ventelisten var sidst åben i 2011 og åbner først når der er under 25 på listen. Ingen opskrivning i 2020.

Udover udelivet i haverne bærer HF Øbro på solide traditioner, der i årets løb byder på ”nytårskur”, loppemarked, Skt. Hans aften med bål, kulturelle arrangementer bl.a. foredrag og dans – høstfest, samt mindre sociale arrangementer organiseret på veje/stier.