Rottesikring, information

Til Københavns kommunes haveforeninger og nyttehaver

I byens haveforeninger og nyttehaver har der været en masse aktivitet henover sommeren. Planter er plantet, blomster er sået, afgrøder høstet og frugttræer har givet frugt. Men nu bliver det efterår og der skal lukkes ned for vinteren. Skadedyrsenheden i Københavns kommune arbejder aktivt på at begrænse rotternes udbredelse i byen og her kan i være med til at gøre en forskel. Nogle af jer har måske mange problemer med rotter, andre slet ikke. Men Københavns kommunes skadedyrsenhed har lavet et opslag med gode råd til hvordan i kan sørge for at rotterne, under alle omstændigheder får så lidt råderum som muligt i jeres forening, i løbet af vinteren.

Vi håber at i vil hjælpe os i kampen mod rotter i byen og at den der modtager mailen, vil sende den videre til medlemmerne og/eller hænge sedlen op derude. Hvis vi er kommet til at bruge en forkert mail-adresse og i stedet skal benytte en anden, må du meget gerne svare på denne mail.

Med venlig hilsen

Lars Bjerg
Miljøkontrollør
Skadedyr

Læs mere her

(Uploaded af Markus pva. bestyrelsen)

FORUNDERSØGELSER TIL SKYBRUDSSIKRING

DERFOR SKAL VI UNDERSØGE FORHOLD I JORDEN

Store dele af København, Gentofte og Gladsaxe er hårdt ramt af oversvømmelser ved kraftig regn og skybrud. Det vil områdets forsyningsselskaber Novafos og HOFOR nu gøre noget ved. Planen er, at vi i fællesskab anlægger en tunnel, der kan lede regnvandet ud i Svanemøllebugten. Før vi kan gå i gang, er der en masse forhold, der skal undersøges. Lige her er vi derfor i en til to uger i gang med at lave geofysiske undersøgelser. Det gør vi for at undersøge grundvandsniveauet og jordbundsforholdene, så vi kan planlægge, hvordan vi bedst anlægger en tunnel, der kan lede regnvandet videre. Undersøgelsen hjælper os til mere præcist at planlægge den bedste vej, vandet kan løbe ud i havet. Arbejdet med at tunnelere starter tidligst i 2020.

Læs mere her

Mvh Markus pva. Bestyrelsen

BYGGESTOP

Det er med beklagelse, at jeg må meddele, at kredsen midlertidigt udsteder byggestop for samtlige byggerier i Københavns Kommune.

Grunden til dette er, at vi har konstateret, at der i flere af kredsens foreninger findes gamle klausuler i forbindelse med udlodningstilladelser, da de forskellige haveforeninger blev stiftet. Heraf fremgår det blandt andet, at den enkelte lods samlede bebyggelse ikke må overstige 10% af loddens areal. Derudover har vi også fundet frem til en enkelt lokalplan, hvor bebyggelsesprocenten også er på 10%.

I 2011 blev nye lejekontrakter udstedt til samtlige Københavns Kommunes haveforeninger under Kolonihaveforbundet af Københavns Ejendomme, som er grundejer. I denne kontrakt blev der bl.a. givet tilladelse til at bebyggelsesprocenten blev hævet til 15% af loddets areal.

Disse lejekontrakter har vi som kreds handlet i god tro efter, MEN da Københavns Ejendomme er grundejer og ikke myndighed, så kan de faktisk ikke give lov til at ændre vilkår, som tidligere er udstedt af byggemyndigheden!

Det er en uholdbar situation for kredsen og ikke mindst for alle vore foreninger, hvor ingen rigtig ved, hvad vi egentlig skal rette os efter.

Jeg har drøftet situationen med forbundet, som også anbefaler et byggestop, indtil situationen bliver afklaret.

Forbund og Københavns Kommune skal snarligt mødes for at drøfte, hvorledes situationen skal klares
og finde frem til en løsning på problemerne.

Venlig hilsen
på Kredsbestyrelsens vegne

Amy Lauridsen
formand – Kreds 1, Hovedstaden Syd
12. juli 2018

(Uploadet af Markus Harboe Olsen, pva. HF Øbros bestyrelse)

Ordensregler kan afhentes i kontortid

Kære alle medlemmer

Ordensreglerne vedtaget i 2017 ligger på hjemmesiden og de kan afhentes i kontortiden fra bestyrelsen.

Mvh. Markus på vegne af bestyrelsen

Orienteringsmøde d. 23. august kl. 19:00

Information til haveforeninger om reglerne for affald, jord og regnvand.

Kære alle

Vi har fået en skrivelse omkring nye byggeregler fra Københavns Kommune.

Information til haveforeninger om reglerne for affald jord og regnvand

Orienterings- og debatmøde, for alle kolonister

Orienterings- og debatmøde
For alle kolonister i Lersøsammenslutningen
Onsdag d. 23. august kl. 19.00
i
Haveforeningen Øbros Foreningslokale, Bøllemosegårdsvej 26 

 

Hvad sker der i og omkring Lersøparken?

Indledere:
Tanja Møller Jensen, Miljømedarbejder,Bispebjerg Lokaludvalg
Aske Benjamin Akraluk Steffensen, Projektleder, Klimatilpasning,Københavns kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Hvordan modvirkes oversvømmelser?
Skybrudssikring
Y-rør under Lyngbyvej
Bliver Lygteåen genåbnet?
Bliver der etableret en Ny Lersø
Andre skybrudstiltag?

Belysning
Hvornår kommer der lys på Kraftstien?

Andet?
Hvad sker der med Fakta-torvet ved Lundehuskirken?
Helhedsplanen for Ryparken/Lundehus-området (Liv i Lundevænget) – har den interesse for os?
Hvornår får Lersøgrøftens Integrationsbyhaver vand?

Arrangør: Lersøsammenslutningen

 

Hjertestarter

Kære Medlemmer

I denne sæson vil vi indkøbe en hjertestarter som vil være placeret ved foreningshuset. Inden bestillingen bliver endelig så vil det være optimalt at en person der bor i kolonihaven hele (eller det meste af sæsonen) får et førstehjælpskursus og bliver “ansvarlig” for denne.

 

Det kursus man bliver tilmeldt er et førstehjælpskursus og vil, sammen med bestyrelsen, være medansvarlig for hjertestarteren.

 

Hvis man ønsker dette så skriv til undertegnede på oel@oelfam.com

 

Mange hilsner Markus

Lukning af Lersøpark Alle i perioden 1.3-29.9.2017

Bare som orientering er Lærsøpark Alle lukket i det meste af næste sæson. Det vedhæftede billede:

Lukket

Fodbold i Lersøparken for voksne?

Er det noget for dig, dine børn

eller dine forældre?

fodbold

Lersøsammenslutningen har iværksat en

undersøgelse over hvor mange af

medlemmerne i de 7 haveforeninger,

der ønsker at spille fodbold på hyggeplan

næste forår og sommer.

Hvis du er interesseret – kontakt da din

formand – senest ved årets udgang

Med venlig hilsen

Lersøsammenslutningen