FORUNDERSØGELSER TIL SKYBRUDSSIKRING

DERFOR SKAL VI UNDERSØGE FORHOLD I JORDEN

Store dele af København, Gentofte og Gladsaxe er hårdt ramt af oversvømmelser ved kraftig regn og skybrud. Det vil områdets forsyningsselskaber Novafos og HOFOR nu gøre noget ved. Planen er, at vi i fællesskab anlægger en tunnel, der kan lede regnvandet ud i Svanemøllebugten. Før vi kan gå i gang, er der en masse forhold, der skal undersøges. Lige her er vi derfor i en til to uger i gang med at lave geofysiske undersøgelser. Det gør vi for at undersøge grundvandsniveauet og jordbundsforholdene, så vi kan planlægge, hvordan vi bedst anlægger en tunnel, der kan lede regnvandet videre. Undersøgelsen hjælper os til mere præcist at planlægge den bedste vej, vandet kan løbe ud i havet. Arbejdet med at tunnelere starter tidligst i 2020.

Læs mere her

Mvh Markus pva. Bestyrelsen