BYGGESTOP

Det er med beklagelse, at jeg må meddele, at kredsen midlertidigt udsteder byggestop for samtlige byggerier i Københavns Kommune.

Grunden til dette er, at vi har konstateret, at der i flere af kredsens foreninger findes gamle klausuler i forbindelse med udlodningstilladelser, da de forskellige haveforeninger blev stiftet. Heraf fremgår det blandt andet, at den enkelte lods samlede bebyggelse ikke må overstige 10% af loddens areal. Derudover har vi også fundet frem til en enkelt lokalplan, hvor bebyggelsesprocenten også er på 10%.

I 2011 blev nye lejekontrakter udstedt til samtlige Københavns Kommunes haveforeninger under Kolonihaveforbundet af Københavns Ejendomme, som er grundejer. I denne kontrakt blev der bl.a. givet tilladelse til at bebyggelsesprocenten blev hævet til 15% af loddets areal.

Disse lejekontrakter har vi som kreds handlet i god tro efter, MEN da Københavns Ejendomme er grundejer og ikke myndighed, så kan de faktisk ikke give lov til at ændre vilkår, som tidligere er udstedt af byggemyndigheden!

Det er en uholdbar situation for kredsen og ikke mindst for alle vore foreninger, hvor ingen rigtig ved, hvad vi egentlig skal rette os efter.

Jeg har drøftet situationen med forbundet, som også anbefaler et byggestop, indtil situationen bliver afklaret.

Forbund og Københavns Kommune skal snarligt mødes for at drøfte, hvorledes situationen skal klares
og finde frem til en løsning på problemerne.

Venlig hilsen
på Kredsbestyrelsens vegne

Amy Lauridsen
formand – Kreds 1, Hovedstaden Syd
12. juli 2018

(Uploadet af Markus Harboe Olsen, pva. HF Øbros bestyrelse)