Information til haveforeninger om reglerne for affald, jord og regnvand.

Kære alle

Vi har fået en skrivelse omkring nye byggeregler fra Københavns Kommune.

Information til haveforeninger om reglerne for affald jord og regnvand

Orienterings- og debatmøde, for alle kolonister

Orienterings- og debatmøde
For alle kolonister i Lersøsammenslutningen
Onsdag d. 23. august kl. 19.00
i
Haveforeningen Øbros Foreningslokale, Bøllemosegårdsvej 26 

 

Hvad sker der i og omkring Lersøparken?

Indledere:
Tanja Møller Jensen, Miljømedarbejder,Bispebjerg Lokaludvalg
Aske Benjamin Akraluk Steffensen, Projektleder, Klimatilpasning,Københavns kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Hvordan modvirkes oversvømmelser?
Skybrudssikring
Y-rør under Lyngbyvej
Bliver Lygteåen genåbnet?
Bliver der etableret en Ny Lersø
Andre skybrudstiltag?

Belysning
Hvornår kommer der lys på Kraftstien?

Andet?
Hvad sker der med Fakta-torvet ved Lundehuskirken?
Helhedsplanen for Ryparken/Lundehus-området (Liv i Lundevænget) – har den interesse for os?
Hvornår får Lersøgrøftens Integrationsbyhaver vand?

Arrangør: Lersøsammenslutningen