Fodbold i Lersøparken for voksne?

Er det noget for dig, dine børn

eller dine forældre?

fodbold

Lersøsammenslutningen har iværksat en

undersøgelse over hvor mange af

medlemmerne i de 7 haveforeninger,

der ønsker at spille fodbold på hyggeplan

næste forår og sommer.

Hvis du er interesseret – kontakt da din

formand – senest ved årets udgang

Med venlig hilsen

Lersøsammenslutningen