Affaldssortering

Hej alle kolonister

Jeg har som affaldsansvarlig opsyn med sorteringen ved rød låge. Den opgave kan give åndenød, når de afbildede effekter lægges i “hård plast”:

affald

Lad mig minde om, at maling skal afleveres i miljøbil eller på genbrugsstationen i Borgervænget.

Børge Hansen